Nieuwsbrief Ondernemers Nieuwe Beeklaan december 2013

Beste Ondernemer,

Hierbij vragen wij aandacht voor het volgende.

In de bijeenkomst einde jaar afsluiting van Ondernemers en bewoners van 17 de. Jl. heb ik aangegeven dat 2014 een moeilijk jaar wordt. Dit door de financiële crisis die doorgaat en mensen weinig te besteden hebben. En de kosten van levensonderhoud zullen stijgen. Dit geldt ook voor de ondernemers  en hun lasten. Daarom vraag ik uw aandacht en medewerking voor het volgende;

1. Ondernemers moeten meer nadenken en inzetten op specifieke acties om hun winkel aantrekkelijk te maken voor de klanten en de buurt.

Tijdens de einde jaar bijeenkomst zijn daar 2 suggesties voor gedaan:

–          Een kortingskaart instellen
–          Alle winkeliers houden tegelijkertijd een  ‘open huis ‘

Maar ook een andere actie die hier niet genoemd wordt kan helpen. Als u ideeën heeft  dan horen wij dat graag. Het bestuur van de ondernemersvereniging gaat aan de slag, samen met de gemeente, om te kijken of we de ideeën samen kunnen omzetten naar concrete activiteiten.

2.   Samenwerken

Dit blijft een belangrijk onderdeel, ook in moeilijke tijden. Blijft niet zitten in uw winkel maar zoek contact met uw collega winkeliers. Voor een schone, veilige en sociale straat. Voor het onderhouden/beheren van het groen in de Beeklaan, voor het samen maken van plannen of  het melden van klachten bij de gemeente. De Beeklaan wordt mooier, schoner en veiliger als we samen werken en verantwoordelijk zijn.

Het bestuur kan het niet alleen

Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers, die naast hun winkel ook veel tijd investeren in het besturen van de ondernemersvereniging. Het bestuur ziet niet alles, u bent ook de ogen en oren van de Beeklaan. Kom gerust naar een bestuursvergadering. Deze zijn voor alle ondernemers open.  Wij vinden dat prettig en het toont uw betrokkenheid bij de ondernemersvereniging. Zo zijn we samen de Beeklaan. Ik hoop dat u een keer aanwezig kunt zijn bij een bestuursvergadering. Deze zijn normaal gesproken op iedere eerste woensdag van de maand van 17.00 – 18.00 uur bij Yadin Reizen, Beeklaan 173.

Ik wens u allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2014.

Yadin Karabulut, voorzitter Ondernemersvereniging Nieuwe Beeklaan

Voeg toe aan je favorieten: permalink.