Nieuwsbrief Ondernemers Nieuwe Beeklaan december 2013

Beste Ondernemer,

Hierbij vragen wij aandacht voor het volgende.

In de bijeenkomst einde jaar afsluiting van Ondernemers en bewoners van 17 de. Jl. heb ik aangegeven dat 2014 een moeilijk jaar wordt. Dit door de financiële crisis die doorgaat en mensen weinig te besteden hebben. En de kosten van levensonderhoud zullen stijgen. Dit geldt ook voor de ondernemers  en hun lasten. Daarom vraag ik uw aandacht en medewerking voor het volgende; Lees meer..

Nieuwsbrief nov 2013

Belangrijke telefoonnummers:
Gemeente: 14-070
Politie: 0800 – 8844
Ondernemersvereniging Beeklaan: 070 220 26 54 (info@nieuwebeeklaan.com)

Planten in Beeklaan
Ondernemers en de gemeente hebben samen plantenbakken en geveltuintjes geplaatst in de Beeklaan. Help ons om samen de Beeklaan schoon en mooi te houden, door afval weg te halen uit deze plantenbakken en geveltuinen. Spreek mensen aan, die afval veroorzaken. Lees meer..

Nieuws

In mei jl. heeft de gemeente weer ondersteuning aangeboden aan de ondernemers van de Beeklaan. Er is een adviseur (de heer K. Ramkalup) in gehuurd voor ongeveer 7 uur per week, tot het einde van 2013. En de ondernemers hebben een activiteitenbudget gekregen. O.a. voor PR, voor bijeenkomsten, voor het schoonhouden van de straat, voor de aanpak van puien en gevels en evenementen. Lees meer..