Bestuur

Bestuur Ondernemersvereniging Beeklaan
Yadin Karabulut, de voorzitter (eigenaar Yadin Reizen)
Baki Ozdemir, penningmeester (eigenaar telefoonwinkel) Radj Manna, secretaris(eigenaar  Apotheek Beeklaan)  
Yadin Dogan, dagelijkse bestuur  (eigenaar supermarkt Cukurova) Deo Sukhraj, bestuurslid  (Verhuurder restaurant Reuken)
Atila Keles, bestuurlid  (eigenaar Keles Vastgoed) Ronald Ramzan, bestuurlid  (eigenaar Paloeloe Travel)

Plannen 2013

De ondernemersvereniging Nieuwe Beeklaan werkt graag samen met de bewoners van de Beeklaan. De gemeente, stadsdeel Segbroek is daar ook een groot voorstaander van. Als het gaat om bijv. het schoonhouden van de Beeklaan, veiligheid en leefbaarheid, evenementen en een mooie, schone en veilige Beeklaan. Bewoners hebben zich al georganiseerd in de Structuur visiegroep en de evenementencommissie Beeklaan Bruist. De ondernemersvereniging neemt daar waar mogelijk deel, in ieder geval  aan de evenementencommissie.

Structuurvisiegroep: deze bewoners samen met ondernemers hebben de gemeente gewezen op veilig verkeer van de Beeklaan. De gemeente heeft daarom pas nieuw asfalt geplaatst en de hoeken van de uitkomende straten verbeterd. De Structuurvisiegroep denkt na over de visie (openbare ruimte) van de Beeklaan voor de toekomst.

Beeklaan Bruist: deze groep bewoners samen met de ondernemers organiseren evenementen voor de saamhorigheid; elkaar leren kennen, samen de buurt zijn, samen gezellig en leuk, van de Beeklaan.

 Een goed samenwerkend bestuur

Elke eerste woensdag van de maand, tussen 17.00 – 18.30 vergadert het bestuur met een agenda. Het bestuur bespreekt hierin hoe zij de verschillende onderwerpen, die zijn afgesproken met de gemeente, zullen oppakken. De onderlinge taakverdeling, de communicatie naar en met de ondernemers van de Beeklaan en eventueel nieuwe onderwerpen.

Digitale muurkranten (monitor/scherm)

Er zijn afspraken met de gemeente gemaakt over de plaatsing van digitale muurkranten in de Beeklaan. Via deze muurkranten wordt belangrijke informatie van de gemeente overgebracht naar burgers.  En ondernemers kunnen ook hun eigen informatie hierop plaatsen. Op dit moment zijn er 4 muurkranten geplaatst. Bij Yadin Reizen, b’s. De Toermalijn  apotheek Beeklaan. En bij Keles vastgoed die nog moed geregeld worden .

Voor meer informatie  kunt u informeren bij de voorzitter of en van de bestuur leden.

info@nieuwbeeklaan.com       www.nieuwebeeklaan.com   of, 06-53176047

Reacties zijn uitgeschakeld.