Archief 2012

JAAR 2012

Op diverse plekken zijn prachtige plantenbakken geplaatst. Ook komen er steeds meer geveltuintjes.

De Beeklaan zit in de ilft!

Eindejaarsbijeenkomst

Op 12 december werd een eindejaarsbijeenkomst op de Beeklaan gehouden, georganiseert door Ondernemersvereniging ‘Nieuwe Beeklaan’. In basisschool de Toermalijn verzamelden zich ondernemers en bewoners om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende. Behalve burgemeester J. van Aartsen en stadsdeeldirecteur mevrouw H. Schippers, waren er nog diverse politici uit de gemeente aanwezig. Naast de gebruikelijke toespraken waren er ook lekkere traditionele gerechten uit verschillende landen. Burgemeester van Aartsen is enthousiast over de goede opkomst en alle activiteiten die hebben plaatsgevonden. Hij nam dan ook ruim de tijd om met velen de hand te schudden en even in gesprek te gaan.
Kortom, een succesvolle en positieve bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.
Dus … wellicht tot volgend jaar.

 

Terugblik op het jongerenproject de Beeklaan Bruist

Een samenwerking tussen Stichting BOOG, Stichting Voor en Bewoners van de Beeklaan

Inleiding
Kort voor de start van dit project werd juwelier Ruud Stratmann doodgeschoten in zijn winkel.
Na een gevoel van ontgoocheling en verdriet ontving ik al snel berichtjes dat we juist nu moesten doorgaan. En we gingen door. Sommigen deelnemers wilden uiting geven aan hun medeleven en verwerkten dit in hun kunstwerk.

Het Project
De Beeklaan moet schoner, vrolijker, veiliger en groener!!
Hoe zorg je dat ook jongeren hierbij betrokken raken.?
Het antwoord is eenvoudig. Stap in hun leefwereld en biedt ze iets aan waarin ze hun talenten of dromen over de wijk kwijt kunnen.
En zo gebeurde het. Tijdens de meivakantie konden jongeren uit de buurt meedoen aan verschillende workshops.
Ze kozen voor graffitikunst, fotografie, poëzie, mozaïeken of een rap maken.
Onze star reporter Rocky offerde zijn vakantie op om interviews af te nemen. Hij sprak jongeren, docenten, bewoners, winkeliers, de wijkagent en velen anderen. Een compilatie hiervan is te zien in de video Beeklaan Bruist.

RAP workshops
Umit C ,artiest en rapdocent ging met de kinderen uit groep acht van de Toermalijn aan het werk. Hoe beleefden zij de Beeklaan, hun school en wat wensten ze voor de toekomst?
ROEMiS, artiest en rapdocent, geboren en getogen in onze wijk maakte met wijkjongeren een rapsong. Van de raps werd de videoclip Beeklaan Bruist opgenomen.
Beeklaan Bruist barst van de energie, positiviteit, liefde voor de wijk en de Toermalijn.
Betere PR voor de Beeklaan ben ik nog niet tegengekomen.

Graffitikunst
Geïnspireerd door docent Leo en de jongerenwerkers Kim en Arman waren jongeren twee middagen bezig met de Beeklaan. Na een voorzichtig begin waarin iedereen klaagden over schoenen, jassen en haren die meegekleurd werden barsten de creativiteit van onze jongeren los!
Opvallend was dat ze allemaal in kleur dachten. Geen saaie tags of zwartgallige kreten. Nee, het werd het blauw van de Beek en het Groen van toekomstige bomen. Het was een vrolijke mix van geel, oranje en roze bubbels. Zo werd hun visie zichtbaar.

Poëzie
Aan deze workshops namen zowel jongeren als oudere wijkbewoners deel. In de poëzieles werd gevraagd een plek in Den Haag te bedenken waar je je prettig voelt. Voor de deelnemers was het best spannend hun gevoel te uiten maar Trees van het Huis van Gedichten loosde iedereen er doorheen. Zo ontstonden er gevoelige, rebelse, sombere en grappige gedichten. Het werd poëzie die smaakt naar meer plezier, minder ruzie, meer groen, meer veiligheid en meer ruimte en rust in de wijk.

Mozaïek
Doel van de mozaïekworkshop was mozaïekplaten te maken die de Beeklaan zouden opvrolijken.
Door de gewelddadige dood van Ruud ontstond het idee een lieveheerbeest te maken (het symbool tegen geweld). Op 2 mei, de dag dat er afscheid van Ruud genomen kon worden brachten we het lieveheerbeest naar Els, de vrouw van Ruud. Ze was hier heel ontroerd door en tot op heden is het te zien in de etalage van Lapidee.

 

Fotografie
Samen met fotografe Manula Hernandez (uit de Kepplerstraat) gingen we vanuit de wijkwinkel de Beeklaan op. Tot aan de Loosduinse weg werd alles op en aan de Beeklaan minutieus bekeken en beoordeelt. Naast het fotograferen werd er vooral ook veel gekletst.
Met de meneer van de drankenwinkel en zijn kleine nichtje, met de meneer van de kapper, die van stichting dialoog en met de mevrouw van de apotheek en de groenteboer. Met de imposante meneer van de bodybuilingwinkel, enzovoort.
Bijzonder was nog dat een hoogwerker bereid was een foto vanuit zijn hijskraan te maken en van de winkeliers mochten alle artikelen op de foto. Uit honderden afbeeldingen werden er uiteindelijk twaalf geselecteerd.

Presentaties van het project
Tijdens het Beeklaan Bruist Muziek & Cultuurfeest op 22 september werden de resultaten gepresenteerd. In de Agneskerk, te midden van prachtige zang en muziekvoorstellingen werden de Foto’s en Gedichten vertoond. Op het schoolplein van de Toermalijn stonden de jongeren en kinderen op het podium met hun Rap en voor de school was een expo van vrolijke Graffitikunst.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die meewerkte, meedacht en meedeed aan dit project.
Tot een volgende keer !!

Bewoonster, Mildred Anna Middendorp
Beeklaan, 9 oktober 2012

 

Veiligheidsexperiment

Na aanleiding van de dodelijke schietpartij bij Juwelier Lapidee, is de politie gestart met een experiment voor beveiliging in de Beeklaan en nabije omgeving (uitkomende zijstraten, Weimarstraat en de Regentesselaan).
Het experiment is half juli jl. gestart. Van maandag tot zaterdag, 10.00 – 18.30 uur en donderdag van 11.00 – 21.00 uur lopen beveiligers in uniform  in koppels van vier door het gebied. Er wordt pauze en besprekingen gehouden bij het Dialooghuis (Beeklaan 167). De voorlopige resultaten zijn positief te noemen.
Elke maand komen de verschillende vertegenwoordigers (gemeente, politie, beveiliging, en ondernemers Beeklaan) bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Beveiligers doen goed werk

De beveiligers die meedoen aan het experiment Veilige Beeklaan leren tijdens hun rondes de ondernemers en bewoners kennen. Men vertelt wat men doet en hoe men bereikbaar is. Bewoners en ondernemers vinden het fijn dat deze beveiligers er zijn en voelen zich er prettig bij. De beveiligers bespreken hun werk en houden pauzes  in het Dialooghuis, Beeklaan 167.
Bewoners en ondernemers kunnen ook gerust langs komen in het Dialooghuis voor vragen en informatie. De beveiligers laten merken dat ze het experiment  leuk vinden. Zo dicht bij de ondernemers en de bewoners.

 

Coaching

Het bestuur van de ondernemersvereniging heeft met ondersteuning van de gemeente een aantal avonden coachen gevolgd.
Op deze avonden werd aandacht geschonken aan elkaar beter leren kennen, structuur aanbrengen in de vergaderingen en een focus ontwikkelen wat we als eerste willen gaan aanpakken.
Als laatste opdracht moest het bestuur gezamenlijk een maaltijd bereiden.

Voor jongerenwerkers, scholen en andere instellingen en geïnteresseerden

DE BEEKLAAN BRUIST!! DOE MEE AAN DE NIEUWE BEEKLAAN!!

Op het moment wordt er met ondersteuning van stichting BOOG door bewoners en de pas opgerichte ondernemersvereniging hard gewerkt aan de vernieuwing van de Beeklaan en de hieraan grenzende straten.
De thema’s die rondom de vernieuwing spelen zijn: Schoon, Heel en Veilig!

Wij, buurtbewoners en ondernemersvereniging willen dat jongeren die in de buurt wonen, spelen en naar school gaan betrokken worden bij dit project. ’s aan het werk gaan. De resultaten hiervan worden vertoond in een Expositie en tijdens een spetterend Eindfeest op de Beeklaan.
Het project is bedoeld voor jongeren van ongeveer 10 jaar tot 18 jaar oud.
Voor sommige workshops kunnen ook oudere jongeren en volwassen buurtbewoners deelnemen. Bij voldoende interesse vinden de volgende workshops plaats:-*Rap, jongeren schrijven olv rapdocent Umit C een eigen tekst en zetten dit op muziek, van de rappers en hun song wordt een *Clip gemaakt en een CD
Locatie: op school en buurthuis
Graffitikunst, jongeren krijgen les van Stichting Aight en gaan vervolgens op bepaalde plekken op de Beeklaan / in de wijk aan de slag
Locatie: ter plekke
Filmmaken ism Digital Playground: jongeren leren wat de rol van de media is en gaan zelf een film in de buurt maken (minimaal 18 deelnemers)
Locatie: Filmhuis Den Haag en de Beeklaan en omgeving
Fotografie, jongeren gaan olv van een fotografe de wijk in om locaties te fotograferen. Ze kunnen ook elkaar fotograferen of iets in scène zetten
Locatie: vanuit school, buurthuis of wijkwinkel
- Poëzie, jongeren krijgen les van het Huis van Gedichten en zetten hun ideeën en gevoelens om in poëzie.
Locatie: school, buurthuis of wijkwinkel

*De Clip en CD zijn ook bedoelt voor promotie doeleinden. De Clip kan het gezicht van de campagne / projecten rond de Nieuwe Beeklaan worden.

Voor dit project benaderen we onder andere de volgende instellingen
– Basisschool de Toermalijn en de Klimop
– VOOR- jongerenwerk Buurthuizen en Haags Hopje
– Breekpunt, (Circasso)
– Kessler Stichting Jongerenopvang (vanaf 18 jaar)
– Het Interreligieus beraad Segbroek (waaronder met de ASAN-Mandir)
– Het Intercultureel platform Segbroek
– Sportverenigingen en andere instellingen tijdens eindpresentatie

Periode workshops: start meivakantie 2012, daarna vervolg workshops (onder voorbehoud)
Eindfeest en Expositie: 1 juli 2012 (onder voorbehoud)
Informatie: Mildred Anna Middendorp, bewoonster en coördinator M 06 18141384
E anna.mil@worldonline.nl en bewoner Sami Bangerters sbmusic@telfort.nl

Wat is al bereikt?

Zelfs in de korte tijd dat de vereniging bestaat, is er al veel bereikt.
– deze website,
– groenvoorziening bij basisschool De Toermalijn,
– groot feest op 26 november 2011,
– vlaggen.
- plaatsen van adoptie-vuilnisbakken
- gratis graffiti-verwijderen voor iedereen die hiervoor toestemming geeft
- weesfietsen (fietswrakken) laten verwijderen

En er is veel waar momenteel aan gewerkt wordt:
– meer groen in de straat, o.a. door geveltuintjes
– digitale muurkranten
– op verkeerde dagen aangeboden huisafval aanpakken

En bovendien zijn er nog veel meer plannen:
– 2x per jaar een evenement (braderie, feest, of iets dergelijks)
– contact met alle ondernemers om iedereen erbij te betrekken
– coaching voor ondernemers

Word lid voor 120 euro per jaar

Met meer leden kunnen we meer bereiken.
Bel of mail voor meer informatie en schrijf dan in.
Samen voor een mooiere en veilige winkelstraat.

flyera  flyerb

krant

Eindejaarsbijeenkomst 12 december 2012:

werkgroep veiligheid:

beveiligers:

coaching:

coaching1

coaching2

coaching3

coaching4

umit_c

Rap-workshop voor jongeren

 

vlag

adoptiebak

graffiti

graffiti-verwijdering

Reacties zijn uitgeschakeld.